Категоризаця на индустриалните зони в България

Според БТПП, БСК и НКИЗ, за перспективни се считат по-големите индустриални зони, с възможност за разширение. След направен преглед на 68 индустриални зони чрез данни от 2018 г. на НКИЗ, БТПП, БСК се установи, че за 17 от зоните не е посочена тяхната площ. За останалите 51 индустриални зони се установи, че сумарната площ на …

Категоризаця на индустриалните зони в България Read More »